Asterweg A 26

Kenmerken

  • 0
     m2

  • € 

    0
    per maand

Omschrijving

Hoogwaardige functionele bedrijfsruimte gelegen in Buiksloterham. Het betreft een bedrijfsruimte van 877 m² V.V.O gelegen op de begane grond (505 m²) en eerste verdieping (373 m²). De bedrijfsruimte maakt deel uit van een multifunctioneel verzamelgebouw en is gelegen op erfpacht. Een grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten geven een unieke dimensie aan de locatie.

Bereikbaarheid:
De locatie bevindt zich op loopafstand van de pont (7 minuten) naar het Centraal Station. Ook per auto is de locatie uitstekend bereikbaar want via de ring A10, afslag S118 bent u over de Cornelis Douwesweg en de Klaprozenweg in 5 minuten op locatie. En u zit in dezelfde tijd met de auto via de IJ-tunnel in het centrum van Amsterdam. De bedrijfsruimte ligt in een gebied dat volop in ontwikkeling is.

Vloeroppervlak:
Het betreft 877 m² verhuurbaar vloeroppervlakte V.V.O.
Begane grond 505 m²
Eerste verdieping 373 m²

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg

Opleveringsniveau:
Huidige staat.

Huurprijs:
€ 90.000 per jaar te vermeerderen met BTW.

Huurbetaling
Per maand vooruit.

Huurtermijn:
5 jaar plus 5 optie jaren.

B.T.W.
Huurder verklaart dat hij voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties verricht. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurindexatie
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van één kwartaalbetaling.

Courtage
Mocht door bemiddeling van makelaarskantoor Hoen Makelaars B.V. een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Huurcontract
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ-model, feburari 2015).

Foto's

Locatie