Huur betalen

Hoe betaalt u de huur?
Wanneer u een woning huurt, wordt er een huurovereenkomst met u afgesloten. In deze overeenkomst staan alle verplichtingen die wij als huurder en verhuurder over en weer met elkaar aangaan. Eén van die  verplichtingen voor u als huurder, is de huurbetaling. Als huurder zijnde, dient u voor tijdige en volledige huurbetaling te zorgen. Dit betekent dat de huur uiterlijk de eerste dag van de maand, bij vooruitbetaling, op het rekeningnummer van de verhuurder moet zijn bijgeschreven. U ontvangt hiervoor geen factuur.

U kunt de huurbetaling op de volgende manieren verrichten:

  • Automatische incasso

Automatische incasso is een gemakkelijke en comfortabele manier van betalen. U machtigt ons om de huur maandelijks van uw rekening te incasseren. De automatische incasso vindt de eerste werkdag van de maand plaats en zodoende betaalt u altijd op tijd. Na de jaarlijkse huurverhoging en de schriftelijke bevestiging hiervan, passen wij het huurbedrag aan en zal direct het juiste bedrag van uw rekening worden afgeschreven.

Zorgt u ervoor dat rond de betaaldatum voldoende saldo op uw rekening staat, anders bestaat de kans dat de huur te laat geïnd kan worden.

  • Periodieke overboeking (via de bank)

U machtigt uw bank om iedere maand het juiste huurbedrag tijdig aan ons te voldoen. In het geval van huurprijswijziging, dient u zelf de aanpassing aan uw bank door te geven.

  • Zelfstandig handmatige overschrijving

U maakt maandelijks zelf de huur tijdig en volledig over naar het rekeningnummer zoals vermeld in de huurovereenkomst, onder vermelding van het huuradres of debiteurencode.

Indien uw betaling uitblijft
Mocht u onverhoopt niet tijdig aan uw huurverplichting kunnen voldoen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met onze afdeling Debiteurenbeheer op telefoonnummer 020 - 305 44 77
Ter voorkoming van mogelijk hoge (juridische) kosten, zullen wij kijken naar een passende oplossing.

Veelgestelde vragen

U betaalt de huur voor de eerste van de toekomstige maand, dus de huur van januari voor 1 januari, huur van februari voor 1 februari etc. Dit staat ook vermeld in de huurovereenkomst.

De huur wordt jaarlijks verhoogd conform de huurovereenkomst. U krijgt hier schriftelijk bericht over. Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging kunt u hier vinden.

Indien u in aanmerking komt voor huursubsidie moet u dit zelf te regelen. U dient aan Hoen de volledige huursom over te maken. Meer informatie over het aanvragen van huursubsidie vindt u hier

Overige vragen kunt u hier stellen.