Reparatieverzoek

Veelgestelde vragen

Een spoedeisende klacht is een klacht die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag omdat a) er vervolgschade kan ontstaan, b) het woongenot ernstig wordt belemmerd. 

Voor u contact opneemt met Hoen Vastgoedbeheer dient u volgens het 'Besluit kleine herstellingen' eerst een verstopping zelf proberen op te lossen. Dit kan door middel van een plopper of een veer. Deze zijn verkrijgbaar bij een Doe het Zelf zaak. Dakgoten die voor de huurder eenvoudig te bereiken zijn, bijvoorbeeld met een keukentrap, moeten door de huurder zelf gereinigd worden. Het reinigen van moeilijk bereikbare of lekkende goten is voor rekening van de eigenaar. Mocht u van mening zijn dat de reparatie niet valt onder de huurdersverplichting, dan kunt u een reparatieverzoek indienen.

Dan zijn wij zijn van mening dat deze kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Bent u het daar niet mee eens en heeft u de lijst 'Besluit kleine herstellingen'/het huurcontract geraadpleegd, dan kunt u een bezwaar indienen per e-mail; td@hoen.nl. Wij zullen uw bezwaar dan in behandeling nemen.

U kunt dit door middel van het formulier op de website indienen. Wij willen u vriendelijk verzoeken ons te voorzien van zoveel mogelijk informatie en eventueel met foto’s. Let op dat u wel bekend bent met het "Besluit kleine herstellingen" en de verplichtingen uit uw huurcontract.

U vindt de verdeling voor huurwoningen op de website van de Rijksoverheid via de link "Besluit kleine herstellingen". Voor bedrijfsruimten verwijzen wij naar het huurcontract en algemene bepalingen behorende bij het huurcontract. 

Niet gecertificeerde sleutels kunt u via een slotenmaker zelf bijbestellen. Bij verlies of diefstal van de sleutel van uw eigen toegangsdeur rest u niets anders dan zelf een slotenmaker de cilinder te laten vervangen op eigen kosten. Bij het aanvragen van een gecertificeerde sleutel verzoeken wij u vriendelijk om een reparatieverzoek in te dienen. Hier graag aangeven om welke sleutel het gaat; code, type en het merk wat op de sleutel staat. Hier zijn kosten aan verbonden. Helaas zijn gecertificeerde sleutels duurder en de kosten variëren tussen ca 35,00 en 50,00 euro. Na bestelling zullen wij de kosten kenbaar maken en u na uw akkoord een factuur sturen. Dit geldt ook voor een handzender van parkeergarages. U dient de factuur vooraf te betalen voordat wij de sleutel aan u verstrekken. 

Woont u in een appartementencomplex dan zal er bij aanvang van het contract een naamplaatje worden geleverd of geplaatst. Mochten er in de loop der jaren wijzigingen zijn dan kunt u dit d.m.v. een reparatieverzoek bij ons indienen. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten dient u vooraf d.m.v. een factuur te betalen. Vriendelijk verzoek om in het reparatieverzoek duidelijk aan te geven wat er op het naamplaatje moet komen te staan. Eventueel kunt u de aanvraag indienen met een foto van het huidige plaatje. 

Als uw woning is aangesloten op een collectieve cv-installatie kunt u een reparatieverzoek indienen.

Als u een individuele ketel heeft adviseren wij u eerst de volgende zaken te controleren en/of uit te voeren voor u een reparatieverzoek indient:

10 tips om een storing te verhelpen bij een individuele ketel.

Bij toestellen zonder waakvlam eerst op de resetknop drukken en/of gedurende 1 minuut de stekker uit het stopcontact nemen. Houdt de storing aan, controleert u dan eerst of:

 1. (bij toestellen met een waakvlam) de waakvlam brandt. Is dit niet het geval, steek de waakvlam dan weer aan;
 2. het toestel in de bedrijfsstand staat en de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit;
 3. de zekeringen (stoppen) in de meterkast niet stuk zijn en/of de aardlekschakelaar niet in de 'UIT' stand is gesprongen;
 4. er voldoende water in de installatie aanwezig is (minimaal 1,5 bar). Als er onvoldoende water in de installatie aanwezig is, dient u het water bij te vullen. Kijk hiervoor in onze vul- en ontluchtingsinstructie of bekijk het instructiefilmpje;
 5. de gaskranen niet dichtgedraaid zijn (bijvoorbeeld in de meterkast);
 6. u borrelgeluiden hoort. Is dit het geval dan dient u de installatie eerst te ontluchten, zo nodig bij te vullen. Gebruik hiervoor onze vul- en ontluchtingsinstructie;
 7. de kamerthermostaat voldoende hoog is ingesteld;
 8. er geen warmwaterkraan druppelt (bij combitoestellen);
 9. er voldoende radiatorkranen openstaan voor een goede doorstroom;
 10. de perlator (zeefje in de kraan) / douchekop kalkvrij en schoon is.

Mocht het na het uitvoeren van bovenstaande tips nog niet werken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het onderhoudsbedrijf welke vermeld staat op uw CV ketel (sticker).  Mocht er geen sticker aanwezig zijn, of het betreft een oude onderhoudspartij, dan kunt u alsnog een reparatieverzoek indienen.

Let op: bij een ernstige lekkage van een waterleiding altijd eerst uw hoofdkraan afsluiten.

Voor u een reparatieverzoek indient adviseren wij u de volgende zaken eerst zelf te onderzoeken/te controleren:

 • Waar komt de lekkage vandaan? Wat is de mogelijke oorzaak?
 • Bij buren navragen (indien van toepassing).
 • Badkamer kitnaden en voegen controleren.
 • Leidingwerk nazien.
 • Nalopen kranen.
 • Bij daklekkage: betreft het een pannendak of een plat (bitumen) dak?

Door het verstrekken van de juiste gegevens zijn wij beter in staat de juiste partijen aan te sturen voor herstel. Bij het versturen van verzoeken via de mail stellen wij foto's ter verduidelijking van de klacht zeer op prijs.