Asset & Property management

Controle over uw vastgoed, tot in alle details. Dat is nodig om er voor te zorgen dat uw vastgoed optimaal rendeert. Hoen Vastgoedbeheer levert maatwerk, zowel bij het Property als het Asset Management. 

Property Management
Onder het property management worden diverse werkzaamheden verstaan zodat de gehele exploitatie van uw vastgoed uitgevoerd kan worden. Hoen Vastgoedbeheer zoekt altijd aansluiting bij de wensen van de cliënt en verzorgt vervolgens maatwerk. De werkzaamheden zijn onder te verdelen in Administratief, Technisch en Commercieel Management. 

  • Administratie

Facturatie debiteuren, dagafschriftverwerking, debiteurenbewaking, verwerking facturen (crediteuren), periodieke verslaglegging aan eigenaar / belegger, huurcommissiezaken, servicekostenafrekeningen (aan de huurders) en het behartigen van incassozaken bij niet betalende huurders.

  • Techniek

Aanname en verwerking van reparatieverzoeken, periodieke controle van de panden / complexen inzake de "staat" van het pand, de technische begeleiding van groot onderhoud, het verzorgen van eindinspecties bij huuropzeggingen, het verzorgen van de servicecontracten (periodiek liftonderhoud, schoonmaak etc), het aan- en afmelden meterstanden van elektra, gas en controle van de facturen die betrekking hebben op de gegeven opdrachten en de afgesloten servicecontracten.

  • Commercie

Verhuren van leeggekomen woningen en bedrijfsobjecten, opstellen van de huurcontracten en het contractenbeheer van de lopende huurovereenkomsten (aktes van indeplaatsstelling en huurprijsherzieningen).


Asset Management
Buiten de operationele taken die wij als property manager uitvoeren, adviseren wij u ook graag bij het optimaliseren van de waarde van uw vastgoed. Een goede vertaling van het portefeuille beleid naar complexniveau is de basis voor het asset management. Vanuit hier zal Hoen Vastgoedbeheer op praktische en deskundige wijze sturing geven aan de gekozen externe dienstverleners (makelaars, aannemers, notarissen etc.), de relatie met de huurders onderhouden en uitbouwen maar ook namens de eigenaar toezien op de kwaliteit en resultaten van  het property management van Hoen Vastgoedbeheer. De periodiek en op maat gemaakte rapportages zorgen voor de juiste management informatie voor onze cliënten.

Wilt u meer informatie over onze diensten dan kunt u contact opnemen met de heer R. Smits op 020 - 305 44 77